Spring naar content
laat je (om)scholen

word mammolaborant

eerstvolgende opleiding: 1 september 2022
1003005

Jouw traject van werken en leren in onze organisatie

De opleiding is een (circa) 2-jarig* traject op hbo-niveau. Jaarlijks zijn er meerdere instroommomenten. Je combineert werken en leren en in twee jaar tijd rond je de opleiding tot mammolaborant af. Het voordeel van deze inservice-opleiding is dat je de theorie gelijk in de praktijk toepast. De opleiding is een samenwerking tussen Bevolkingsonderzoek Nederland en de Erasmus MC Academie.

#uniekekans: Je opleiding wordt betaald, je ontvangt salaris tijdens de opleiding én wij bieden je een baan voor minimaal 24 uur na afronding van je opleiding. Dit traject is bijzonder geschikt voor mensen die willen omscholen. Dus: zij-instromer, schoolverlater of herintreder… jij bent meer dan welkom bij Bevolkingsonderzoek Nederland.

Voor de opleiding van september 2022 zijn nog twee opleidingsplekken beschikbaar in de regio Utrecht-’t Gooi-Amsterdam-Amersfoort. Kom jij uit één van deze regio’s? Reageer dan snel!

Liever in februari 2023 starten? Dat kan ook! Je kunt je vanaf nu aanmelden voor één van de opleidingsplekken (locaties door -bijna- heel Nederland).

 

*de opleiding die jaarlijks in september start duurt 24 maanden en de opleiding die jaarlijks in februari start, duurt 27 maanden. De duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal schoolvakantieperiodes tijdens de opleiding. In vakantieperiodes wordt namelijk geen les gegeven.

 • Een ha­vo di­plo­ma mét exacte vakken (pro­fiel Na­tuur & Tech­niek of Na­tuur & Ge­zond­heid of een mbo-diploma op ni­veau 4 in een tech­ni­sche, me­di­sche of ver­zor­gen­de rich­ting;
 • Technische en ruimtelijk inzicht;
 • Een leer­gie­ri­ge werk­hou­ding: zelfstudie doe je naast je 32-uri­ge werk­week;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Een rij­be­wijs en eigen vervoer;
 • In het ka­der van de ver­ge­wis­plicht wor­den re­fe­ren­ties op­ge­vraagd bij eer­de­re werk­ge­vers;
 • Een ver­kla­ring om­trent ge­drag.

 • Technisch goed onderlegd;
 • Ervaren in het werken met mensen (fysiek contact);
 • Ervaren in het instellen van apparatuur;
 • Communicatief vaardig;
 • Verbindend en daadkrachtig;
 • Sociaal, enthousiast en empathisch;
 • Een leuke collega 😉

 • Een be­taal­de opleiding met salaris én baangarantie;
 • Een betaald 2-jarig intern traject op hbo-niveau voor 32 uur per week;
 • Een func­tie met veel zelf­stan­dig­heid én ver­ant­woor­de­lijk­heid in een open en in­for­me­le organi­sa­tie;
 • Betekenisvol werk met een belangrijke taak waarbij jij een bijdrage levert aan het vroegtijdig opsporen van kanker;
 • Een leer-ar­beids­over­een­komst ge­du­ren­de de op­lei­ding;
 • Een sa­la­ris in FWG 35 con­form Cao Zie­ken­hui­zen:
  – start op­lei­ding: FWG 35-4 (€ 2.592,30)*
  – na af­ron­ding op­lei­ding MB’er in de scree­ning (7 maan­den): FWG 35-5 (€ 2.675,90)*
  – na af­ron­ding 1e jaar op­lei­ding: FWG 35-6 (€ 2.743,20)*
  *op basis van 36 uur per week
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de cao Zie­ken­hui­zen waar­on­der een ein­de­jaars­uit­ke­ring van 8,33% en een va­kan­tie­toeslag van 8,33%;
 • Een uit­ste­ken­de reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • Na afronding van de inservice-op­lei­ding een con­tract voor on­be­paal­de tijd voor minimaal 24 uur per week met een sa­la­ris in FWG 45-4 (€ 2.976,70)(con­form cao Zie­ken­hui­zen).

Solliciteer direct

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Upload CV
Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Jouw motivatie
  Toestemming*
  alles op een rij

  download onze brochure

  alles op een rij

  download meest gestelde vragen